شیخ جان! پایبندم به اقامه نماز در مسجد، اما هنگامی که به زیارت قبور مطهر امامان علیهم‌السلام می‌روم در ذهنم این سؤال شکل می‌گیرد که بین نماز خواندن در مسجد و حرم امامان علیهم‌السلام کدام را انتخاب کنم؟ و هنگام نماز خواندن در حرم، حس عذاب وجدان به من دست می‌دهد که چرا مسجد نرفته‌ام؟!! گو تا بدانم! که مرا آرامش هنگام نماز از کف رفته است.

ای مؤمن! آفرین بر تو و خوشا به سعادت و همتت، بدان که نماز در حرم امامان علیهم‌السلام از مسجد افضل است و نماز در حرم امام امیرالمومنین علیه‌السلام از همه‌جا برتر و برابر با دویست هزار نماز است.** پس،نمار جماعت در حرم امامان از جماعت در مساجد بهتر است همچنین اگر فقط امکان فُرادا خواندن نماز وجود دارد؛ آنچه گفته شد برایت کافی است و مرا اخلاق زیاده‌گویی نَبوَد.

____________________________________

** توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - محمدحسن بنی هاشمی خمینی- ج۱ - صفحه ۴۹۷

مطالعه در زمینه جاهایی که نمازخواندن در آن‌جا مستحب است <اینجا>