آنچه باعث ترس از مرگ می‌شود دل‌بستن به ظاهر دنیا و بی تفاوتی به باطن است! سَرسری و بدون حساب زندگی کردن به نحوی که حتی با خود فکر هم نکرده‌ام من به عنوان یک مسلمان چه وظایفی بر عهده دارم باعث می‌شود روز به روز محبت و رضایت به زندگی دنیوی وجود من را فرابگیرد و هنگام جدایی از دنیا، زنجیرهای وابستگی وجود من را به بندکشیده و دل‌کندن از امور دنیوی برایم سخت می‌گردد بالأخص اگر با زحمت و مشقت خود را به خواسته‌هایم رسانده باشم!

پس بر من است در عین تلاش برای آبادانی زندگی و تلاش برای رفاه متعارف خود و خانواده، راضی به حیات دنیوی نباشم وگرنه اگر به من بگویند: «یک سال دیگر می‌میری» در طول این یک سال، دنیا در جلوی چشمم تیره و تار می‌گردد.

___________________

برگرفته شده از کتاب معادشناسی علامه طهرانی(رحِمَهُ الله)، جلد1، صفحه  75 الی 78.

...أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَليل‏ (توبه/38): آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده‌اید؟! با اینکه متاع زندگی دنیا، در برابر آخرت، جز اندکی نیست!

»»مطالعه بیشتر««